Temizle
kapat
Online İşlemler
Temizle
kapat

Toroslar EDAŞ Hakkında

Tarihçe

1994 yılında Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), Bakanlar Kurulu’nun kararı ile TEAŞ ve TEDAŞ adı altında iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yeni bir yapılanmaya tabi tutulmuştur. Bu karar doğrultusunda Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tüzel kişiliğine kavuşturulmuştur. 

2005 yılında ise Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin, Osmaniye Elektrik Dağıtım Müesseselerini bünyesinde toplayan “TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.” adıyla faaliyetlerine devam etmeye başlamıştır.

Enerjisa, 15.03.2013 tarihinde yapılan ihale sonucu Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye illerinin elektrik tedarik ve dağıtımını yapan Toroslar EDAŞ’ın hisselerinin tamanını 1.725 milyon ABD Doları karşılığındaki en yüksek teklifi vererek devralmaya hak kazanmış ve hisselerin devir işlemi 01.10.2013 tarihinde tamamlanmıştır.

Toroslar Elektrik Dağıtım Bölgesi'nde bulunan yaklaşık 8.6 milyon kişinin elektrik dağıtımına erişimini sağlayan Toroslar EDAŞ, 82.006 km uzunluğunda dağıtım hattında yaklaşık 13,8 tWh elektrik dağıtımı gerçekleştirmektedir. Bu oran, Türkiye’de tüketilen toplam elektrik enerjisinin % 7,3’lük kısmını oluşturmaktadır.

Kronoloji

  • 1970- 1312 sayılı Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında tüm yurt elektriğinin üretim, iletim, dağıtım ve satış hizmetleri TEK bünyesinde toplanmıştır. Bu yapılanma ile “TEK 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ” olarak Adana, K.Maraş, G.Antep, Hatay, ve Mersin illerimize hizmet verilmeye başlanmıştır.
  • 1982 - 11.09.1982 tarihinde 2705 sayılı yasa gereği “TEK TOROSLAR ELK.DAĞ.MÜES.MÜD.” adı altında Adana, Mersin, Hatay illerimize Elektrik Dağıtım hizmetleri götürülmeye başlanmıştır.
  • 1990 - Bakanlar Kurulunun 93/4789 sayılı kararı ile Türkiye Elektrik Üretim.İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı altında iki ayrı iktisadi Devlet Teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmıştır.
  • 2005 - Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin, Osmaniye Elektrik Dağıtım Müesseselerini bünyesinde toplayan “TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.” adıyla faaliyetlerine devam etmeye başlamıştır.
  • 2013 - Sabancı Holding – E.ON ortaklığı olan Enerjisa, 15.03.2013 tarihinde Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin hisselerinin tamamını 1.725 milyon ABD Doları karşılığında devralmaya hak kazanmıştır. 01.10.2013 tarihi itibariyle Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. hisselerinin tamamı Enerjisa tarafından devralınmıştır.​
  • 2014 - 15 Nisan 2014 tarihinde, Enerjisa ve E.ON arasında bir çerçeve sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında, Enerjisa ve E.ON birbirlerine ve bağlı ortaklıklarına (Enerjisa’nın dağıtım ve perakende satış şirketleri dâhil); yönetim, danışmanlık, mühendislik, denetim ve diğer hizmetleri, birbirlerinden alacakları talepler üzerine, vermeyi kabul etmişlerdir.
  • 2018 - Sabancı Holding’in en büyük ve Türkiye’nin enerji dağıtım alanında ilk halka arzı olan, Enerjisa Enerji A.Ş.’nin payları ENJSA kodu ile 8 Şubat günü Borsa İstanbul’da işleme açılmıştır.

Toroslar EDAŞ bugün Türkiye’nin önemli bölgelerinde gerçekleştirdiği elektrik dağıtımını uluslararası kalite standartlarında yenilikçi bir anlayışla kesintisiz sürdürmektedir.​​​​

Yükleniyor

yükleniyor