Anasayfa > > > Dağıtım Operasyonları
Dağıtım Operasyonları
​​​

DAĞITIM OPERASYONLARI

 

Toroslar EDAŞ, faaliyet alanında bulunan bölgelerde sürdürülebilir ve kaliteli elektrik sağlayabilmek adına Dağıtım Operasyonları süreçlerini titizlikle gerçekleştirmektedir. ​​ ​​​​

Şebeke Operasyonları

Arıza Bakım Onarım

​Toroslar EDAŞ Dağıtım Operasyonları birimleri, tüm sorumluluk bölgesine yayılmış olan operasyon merkezlerinin bünyesinde bulunmaktadır. Bu birimler, müşterilerinden gelen bildirimler yoluyla veya planlı bakımlarla tespit ettikleri alçak ve yüksek gerilim şebekeleri ile aydınlatma sistemlerindeki arızaları hızla gidererek enerji sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadırlar. Toroslar EDAŞ müşterilerine kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak amacıyla sistematik ve planlı bir şekilde, Arıza, Onarım ve Bakım ekipleri aracılığıyla destek faaliyetlerini yürütmektedir.

​Toroslar EDAŞ ; mevzuatta tanımlanan mücbir sebepler, lisansında yer alan özel mücbir sebepler ve programlı kesintiler dışında, dağıtım sistemini, kendisinden hizmet alanlara kaliteli ve sürekli elektrik enerjisi sağlayacak durumda tutmakla yükümlüdür.

Müşterilerimiz, programlı kesintiler hakkında kesintiden en az 48 saat önce web sitemiz üzerinden veya görsel basın-yayın kuruluşları aracılığıyla bilgilendirilmektedir.​​

Şebeke

Toroslar EDAŞ tarafından, alçak ve yüksek gerilim enerji nakil hatlarına yapılan planlı bakım çalışmalarıyla olası arızaların önüne geçilmesi ve arızaların müşterileri üzerindeki etkisinin minimum düzeye indirilmesi Planlı Şebeke Bakımı çerçevesinde hedeflenmektedir. Ayrıca, enerji arzının sürekliliği için alternatif besleme rejimleri oluşturulmaktadır.

Şirketin sorumluluk bölgesindeki merkezler arasında koruma koordinasyonunun başarılı bir şekilde sağlanması için Röle Koordinasyon Sistemi projesine başlanmıştır. Bu proje sayesinde şebekedeki herhangi bir arızanın ana besleme kaynaklarına yansıması engellenerek arızalardan etkilenen müşteri sayısının 2 ila 10 kat arasında azaltılması hedeflenmiştir.

3'üncü şahıslarca Toroslar EDAŞ tesislerine verilen zararların tazminiyle ilgili işlemler takip edilmektedir. İşletmeden kaynaklanan müşteri tesisat ve cihaz hasarları, hayvan ölümleri ve tarla yangınlarında meydana gelen zararın karşılanması ile ilgili işlemler hassasiyetle yürütülmektedir.​​

SCADA

​Türkiye'nin daha hızlı bir gelişme sağlayabilmesi için; bugünkü sosyal ve ekonomik yaşamın en başta gelen temel gereksinimlerinden olan elektrik enerjisi ihtiyacının tam ve zamanında karşılanması ve en önemlisi mevcut enerjinin en tasarruflu şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Artan elektrik enerjisi taleplerinin karşılanması için büyük yatırım maliyetlerine, ileri teknolojiye ve yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Standartlara uygun olmayan malzemelerin kullanılmasından veya teknolojiden yeterince faydalanılmamasından doğan kayıpların bedeli, tüketici tarafından ödendiği gibi can ve mal güvenliği açısından da büyük tehlike doğurmaktadır. Bu riskleri ve kayıpları asgari düzeye indirmek ve enerji sarfiyatını en optimum seviyede tutmak, Toroslar EDAŞ'ın vazgeçilmez hedef olmuştur. Bu hedefi gerçekleştirmenin en etkin yolu; elektrik enerjisinin üretildiği, iletildiği, dağıtıldığı ve tüketildiği tüm elektrik tesislerinde, sistemin kontrol altında tutulduğu ve en uygun senaryoya göre kumanda edildiği, enerji parametrelerinin izlenip sistemin takip altına alındığı otomasyon sistemleri kurmaktan geçmektedir.

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler, elektrik dağıtım sistemlerinin otomasyonunu teknik ve ekonomik olarak yapılabilir hale getirmiştir. Dağıtım otomasyonu, şebekenin uzaktan izlenmesi, hızlı ve etkin bir şekilde kontrolünü sağladığından, sonuçta daha güvenilir, sürekli ve kaliteli elektrik enerjisi beslemesini mümkün kılmaktadır. Bu tür teknolojilerin ülkemizde dağıtım sistemlerinin işletilmesinde uygulanmaya elektrik dağıtım özelleştirmeleri sonrası başlanmıştır.

Sistem hakkındaki bilgilerin toplandığı, gözlendiği, açma, kapama, kurma gibi görevlerle uzaktan kumanda edildiği işlem süreçleri gerçekleştirilmektedir. Arıza algılamanın yapılabildiği otomasyon sistemleri sayesinde sistemde dağıtılmış halde bulunan enstrüman ve kontrol elemanlarından sürekli biriken veriler elde edilerek denetim imkânına sahip olunmaktadır. Kontrol merkezindeki operatör ekranları vasıtasıyla, tesisin işletimi kontrol edilip otomatik yürütülürken, operatörlerde bilgisayarda gerekli kontrol ve kumanda imkânına da erişilmektedir. ​​

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)

​Elektrik Dağıtım Şirketleri için CBS, elektrik şebekesini oluşturan varlıklara (trafo, hat, vb.) ve bu varlıklarla ilişkin olaylara (bakım, kesinti, vb.) ait coğrafi ve sözel bilgilerin saklanması, birbirleriyle ilişkilendirilmesi ve yönetilmesi işlevlerini sağlamaktadır. Bu bilgiler üzerinden sorgulama ve analizler yaparak alternatif stratejiler üretilmesine olanak veren önemli bir bilgi ve karar destek sistemidir.

CBS, Elektrik Dağıtım Şirketleri'ne, şebekeye ait envanterlerin sistematik şekilde kayıt altına alınarak, kişiye bağlı bilgi bağımlılığının engellenmesi ve tek kaynaktan güncel bilgiye erişim gibi faydalarının yanında operasyon ve planlama süreçlerine de çeşitli olanaklar sağlamaktadır.

 • Güvenilir ve güncel veriler ile doğru kayıtlar ve raporlamalar,
 • Doğru ve etkin analizler ile iş gücü, stok, bakım ve yenileme planlamaları,
 • Arıza kaynağının doğru ve hızlı tespiti.
 • Hızlı tespit sayesinde arıza kaynağını bulmak için harcanan zaman ve maliyetten kazanımla arızaların daha kısa sürede giderilmesi,
 • Kesintilerden etkilenen müşterilerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve kayıt altına alınması,
 • Çağrı merkezinin yönlendirilmesi, müşterilere hızlı ve doğru geribildirimlerin verilmesi,


CBS'nin dağıtım şirketleri için sağladığı temel olanaklardır.​​

Bu kapsamda; Toroslar EDAŞ için ESRI tabanlı CBS yazılımı kurulumları, ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanmış veri modeli uyarlanması, mevcut verilerin GEONIS veri tabanına atılması çalışmaları tamamlanmıştır. Masaüstü ve web uygulamaları kullanıma açılarak, CBS veri girişi ve güncellemeleri, yönetimi, sorgulama ve raporlamaları bu sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Mevcut CBS verilerinin iyileştirilmesine yönelik, Yüksek Gerilim şebeke verilerinin saha ve ofis çalışmaları ile doğrulanması (YG şebeke bağlantı modeli doğrulama), Yüksek Gerilim (direk ve hatlar), AG elektriksel şebeke bağlantısının sahadan ölçülmesi ve kayıt altına alınması (AG şebeke bağlantı modeli oluşturma), ve şebeke envanterlerine standart numaralandırma plakalarının çakılması işlerine ait çalışmalar ayrıca yürütülmektedir.​​​ ​

Aydınlatma

Toroslar EDAŞ, güvenlik ve estetik açısından şehirlerin en önemli unsurlarından biri olan aydınlatma sistemlerine yönelik planlı bakım ve iyileştirme faaliyetlerini düzenli olarak yürütmektedir. Her yıl yapılan geniş kapsamlı aydınlatma bakım kampanyalarının haricinde, belirli periyotlarla aydınlatma sistemleri gözden geçirilerek ekonomik ömrünü dolduran ekipmanların değişimi, ekonomik ömrünü doldurmamış olanların ise bakımları sağlanmaktadır. Toroslar Elektrik Dağıtım bölgesinde bulunan aydınlatma sisteminin düzenli bir şekilde çalışması ve eksiklerinin giderilmesi amacıyla aydınlatma ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen planlı bakım ve ihbar üzerine onarım faaliyetleri yürütülmektedir. EPDK tarafından onaylanan yatırım planına uygun olarak aydınlatma komisyonunun vereceği karar çerçevesinde yeni aydınlatma tesisleri sisteme dâhil edilmektedir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında genel aydınlatmaya dâhil edilen ve tüketimleri Enerji Bakanlığı’nca karşılanan park-bahçe, yürüyüş yolu, tarihi ve ören yerlerinin ölçü devreleri ve sayaçları Toroslar EDAŞ tarafından kontrol edilmektedir. Aydınlatma arıza, ihbar ve şikâyetleri Alo 186 Çağrı Merkezi, web sitesi, yazılı ve telefon ile yapılan başvurular, sistemimizde takip edilmekte ve sonuçlandırılmaktadır. Akıllı şebekeler projesi kapsamında akıllı aydınlatma tesislerinin kurulması ile ilgili AR-GE çalışmaları sürdürülmektedir. İl bazında vali veya vali yardımcısı başkanlığında oluşturulan genel aydınlatma komisyonlarınca karar alınması halinde direk dikilmesi uygun olmayan yerlerde, şehrin tarihi ve kültürel yapısına uygun tipte aydınlatma tesisleri kurulmaktadır.​​​​

Müşteri Operasyonları

Sayaç Endeks Okuma

Ödeme bildirimine esas tüketim dönemi, ödeme bildirimlerinin hazırlanması ve müşteriye tebliği ile ilgili usul ve esaslar, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma hükümlerine göre düzenlenmektedir. Müşteri sayacından ödeme bildirimine esas tüketim dönemleri itibarıyla dönem sonu endeksler, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Toroslar EDAŞ tarafından okunmaktadır. Okunan endekslere göre düzenlenen ödeme bildirimi, son ödeme tarihinden en az 10 gün önce müşteriye tebliğ edilmektedir.

Endeks okuma ekipleri, Toroslar EDAŞ sorumluluk bölgesindeki tüm sayaçları belirli bir plan dahilinde okumaktadırlar. Belirli bir miktarın üzerinde tüketime sahip olan müşterilerimizin tüketim endekslerinin, profil ile taleplerinin takibinin sağlanması, sayaç arıza ile müdahalelerin raporlanması sayesinde talep tahminlerinin daha gerçekçi oluşturulması ve ticari kayıpların azaltılması amacıyla uzaktan sayaç okuma uygulamasına başlanmıştır.

Müşterilere düzenlenecek ödeme bildirimlerinde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan fiyatlandırma yöntemine göre asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

 • Müşterinin adı-soyadı veya unvanı, adresi, müşteri veya abone numarası, abone grubu,
 • Sayaç veya sayaçlara ait marka, tip ve seri numarası, çarpan, varsa akım ve/veya gerilim trafo oranları,
 • Tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,
 • Tüketilen elektrik enerjisi miktarı,
 • Tüketimin fiyatlandırılmasına esas enerji ve kapasite bilgileri,
 • Elektrik enerjisi birim fiyatları ve tüketim bedeli,
 • Vergi, yasal kesinti ve borçlar,
 • Son ödeme tarihi ve ödeme merkezleri,
 • Değiştirilen sayaç var ise aynı döneme ait tüketim değerleri,
 • Müşteri Hizmet Merkezlerinin telefon ve faks numaraları ile kurumsal internet adresi,
 • Günlük enerji tüketim ortalaması,
 • Bir sonraki okuma dönemi,
 • Varsa geçmiş dönemlere ilişkin borç.​​

Kesme ve Bağlama

Dağıtım Şirketi tarafından aşağıda belirtilen durumlarda kullanım yerinin enerjisi kesilmektedir:

 

 • Kullanım yerinin tahliye edilmesi nedeniyle ikili anlaşma veya perakende satış sözleşmesi sona erdirilerek elektrik tüketilmesi,
 • İkili anlaşma ve perakende satış sözleşmesinin olmaması,
 • Kaçak elektrik tespiti ile kaçak elektrik ve usulsüz elektrik enerjisi kullanımı sonucunda yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,
 • Elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi.

Tüketicilerin ikili anlaşmalarından kaynaklı borçları nedeniyle elektriği kesilemez. Ancak tedarikçi değişikliği gerçekleşmiş olsa bile, düzenlemeye tabi tarifeler yoluyla görevli tedarik şirketinden elektrik enerjisi ve/veya kapasite alan gerçek veya tüzel kişilerin bu kapsamdaki borçları nedeniyle elektriği kesilebilir.

 

Elektriği kesilmiş olan kullanım yerine ilişkin ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine tedarikçiyi ilgilendiren hallerde tedarikçi tarafından aynı gün içerisinde dağıtım şirketine bildirimde bulunulur. Bildirimin yapıldığı andan itibaren veya dağıtım şirketine ilişkin yükümlülüğün yerine getirildiği andan itibaren dağıtım şirketi;

a) İmar yerleşim alanında 24 saat içerisinde,

b) İmar yerleşim alanı dışında 48 saat içerisinde,

elektrik enerjisini bağlar. Yapılacak bağlama işleminden sonra tüketiciye yazılı olarak bağlama bildirimi bırakılır. Bağlama bildiriminde, bağlama tarihi ile saatine ve son endeks değerine yer verilmesi zorunludur. Ayrıca, bulunması halinde kısa mesaj ile de bildirim yapılır.

 

Elektrik enerjisinin bağlanması için, tüketici tarafından ödenecek kesme-bağlama bedeli, kesme-bağlamanın dağıtım şirketi tarafından tedarik şirketine bildirimini takip eden bir sonraki döneme ait ödeme bildirimine yansıtılır.

Sayaç Değişimi ve Kalibrasyon

14.03.2014 tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun "Dağıtım Faaliyeti"ni düzenleyen 9'uncu maddesinin 1'inci ve 9'uncu fıkralarında sırasıyla;

"(1) …Dağıtım şirketi, lisansında belirlenen bölgede sayaçların okunması, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur…" "(9) Dağıtım gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin sayaçlarının kurulumu, işletilmesi ve bakımı ile mevcut sayaçların bir program dâhilinde mülkiyetinin devralınması dağıtım şirketi tarafından yapılır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

 

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 50. maddesinde;

"(1) Tüketicinin aktif ve reaktif elektrik enerjisi tüketimi ile güç ölçümleri; ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen sayaçlar ve uygun şekilde tesis edilmiş ölçüm sistemleri kurulmak suretiyle ölçülür. (2) Tüketici, kullanım yerine ait sayaç ve/veya ölçüm sistemlerine müdahale etmemek, dağıtım şirketinin sayaç ve/veya ölçüm sistemlerine erişimini engellememekle mükelleftir.

 

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 51. maddesinde;

"(1)Sayacın arızalanması veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi halinde, ilgili tüzel kişi veya tüketici tarafından sayacın kontrolü talep edilebilir. Bu talep, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılanır. Sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç kontrol bedeli talep sahibi tarafından karşılanır. Tüketicinin sayaç kontrol talebinden itibaren 10 iş günü içerisinde ilgili dağıtım şirketi tarafından sayaç sökülerek değiştirilir. 

(2) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil mevzuat çerçevesinde periyodik muayene sebebiyle değiştirilmesi gereken tüketici mülkiyetindeki sayaç, dağıtım şirketi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen standartları taşıyan ve dağıtım şirketi mülkiyetinde olan bir sayaç ile değiştirilir. Eski sayacın ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen standartları taşıması halinde, söz konusu sayacın dağıtım şirketince tekrar kullanılabilmesi için periyodik muayeneden geçirilmesi zorunludur.

(3) Arızalanan, hasar gören veya ilgili mevzuat çerçevesinde değiştirilmesi gereken sayaç yerine dağıtım şirketi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen standartları taşıyan ve dağıtım şirketinin mülkiyetinde olan bir sayaç takılır."

 

Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Yönetmeliğinin 4. maddesinde;

"(1) OSOS kapsamında yer alması zorunlu olan sayaçlara ait aktif elektrik enerjisi tüketim limiti Kurul tarafından belirlenir. Bu limit dağıtım şirketinin talebi halinde Kurul onayı ile yılda bir defa revize edilebilir. Kurul tarafından belirlenen limitin üzerinde tüketimi olan sayaçların, en geç bir yıl içerisinde, OSOS kapsamına alınması zorunludur."

 

Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Yönetmeliğinin 5. maddesinde;

"(1) OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçlar için, sayaç ile bütünleşik modem tercih edilmesi halinde bütünleşik sayaç ve modemin, aksi taktirde haberleşme portunu haiz sayacın sağlanması sayaç mülkiyetini haiz tarafın sorumluluğundadır." hükümleri yer almaktadır.

 

Yukarıda sunulan hükümler uyarınca, elektrik sayacı değişim, bakım ve işletme sorumluluğu elektrik dağıtım şirketlerine ait olduğundan, Toroslar​ EDAŞ tarafından yetkilendirilen görevliler dışında, elektrik sayaçlarına veya ölçüm sistemine müdahale edilmemesi gerekmektedir. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 42. maddesinde tanımlanan müdahalenin niteliğine göre "Kaçak Elektrik Kullanımı" olarak adlandırılan eylemler hakkında  hukuki ve/veya cezai işlemler başlatılmaktadır. ​​

Yeni Bağlantı

Başvuru Yapmaya Yetkili Kişiler

Bağlantı başvurusu, dağıtım sistemine bağlantısı istenen kullanım yerinin maliki, kullanım yeri üzerinde tasarruf sahibi bulunan gerçek ve tüzel kişiler veya bunların yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılır. Elektrik güç tahsisini isteyen başvuru sahibinin, şirketimizle olan işleri, sözleşmeleri ve diğer işlemleri bizzat takip ve sonuçlandırması esastır. Ancak, bunlar için vekil atanması halinde, istenen temsil yetkilerini kapsayan noter onaylı vekâletname ibraz edilmelidir.​

Gerekli Belgeler


 

Bağlantı Başvurusunda ibraz edilmesi gereken belgeler, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin Bağlantı Başvurusu başlıklı 10. Maddesinde şu şekilde belirtilmiştir:

1) Dağıtım sistemine bağlantı başvurusunda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bulundukları dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketine müracaat eder.

2) Birinci madde kapsamında bağlantı talebinde bulunan başvuru sahibi;

a) Tapu kaydını ve onaylı elektrik projesini,

b) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 30 ve 31'inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,

c) Köy yerleşik alanları ve civarı ile mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30'uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,

ç) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,

d)Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,

e) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki yerler için alınan izin belgesini,

f)  İnşa halindeki yapılarda şantiye bağlantısı ve/veya bu yapılara ait kalıcı bağlantı için 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca alınan yapı ruhsatını,

g) İlgili mevzuatın zorunlu kılması halinde istenecek diğer belgeleri, dağıtım şirketine ibraz eder.

3)  

Dağıtım sistemine bağlanmak ve dağıtım sistemini kullanmak suretiyle elektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişinin dağıtım sistemine bağlantısı hakkındaki bağlantı görüşü; önlisans süreci kapsamında Kurum tarafından yazılı olarak istenmesi üzerine bu Yönetmelik, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde oluşturularak bildirilir. Dağıtım şirketi tarafından bağlantı görüşünün oluşturulması ve sisteme bağlantı yapılmasında sırasıyla yerli kömüre, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve diğer kaynaklara dayalı üretim tesislerine öncelik tanınır. Diğer hallerde, elektrik piyasası mevzuatında başka özel bir düzenleme olmaması durumunda başvuru sırasına göre işlem yapılır.

4) Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.

(3194 s. K. Geçici m. 11 uyarınca, 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış yapılar için yapı ruhsatı alınmış olma ve buna göre yapılmış olma şartı aranmaz. 12.10.2004 tarihi ile 26.7.2008 tarihi arasında yapı ruhsatı almış ve buna göre yapılmış yapılar için, yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili mevzuat doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve şirketimize başvurulması üzerine, yapı kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden şirketimize elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde bağlantı kesilir).

Bunun yanında, Bağlantı Anlaşması yapılmadan önce 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca yapı denetimine tabi yapılar için denetim kuruluşunca verilecek uygunluk belgesi, yapı denetimine tabi olmayan kamu kurum veya kuruluşları tarafından yapılan/yaptırılan yapılar için ilgili mühendis tarafından düzenlenecek uygunluk belgesi, yapı denetimine tabi olmayan diğer yapılar (3194 s. K m. 27 uyarınca ruhsata tabi olmayan yapılar ile tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar) için dağıtım şirketi tarafından düzenlenecek uygunluk belgesi, Dağıtım şirketince yapılacak olan tesisat kontrol onay evrakı, Topraklama ölçüm formu, iş bitim belgesi, Geçici kabul tutanağı (3'üncü şahıslarca yapılmış trafo, saha dağıtım kutusu ve şebeke direkleri için) ibraz edilmelidir. ​

Bağlantı Anlaşması

​Enerji izninin verilmiş olması ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması kaydıyla mülkiyet, kullanım hakları ve bağlantı koşulları gibi hususların yer aldığı bağlantı anlaşması imzalanmaktadır. Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki dağıtım sistemine bağlı tesis ve teçhizat var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlükte kalır ve bu tesisteki kullanıcı değişikliği halinde yeni bir bağlantı anlaşması yapılmamaktadır. Bağlantı bedeli başvuru sahibi tarafından Toroslar EDAŞ'a ödenir.  Dağıtım sistemine bağlanan kullanıcılardan onaylanan tarifeler kapsamında alınan bağlantı bedeli bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşması yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez.  ​

Güç Değişimi

​Mesken aboneleri dışında kalan tüketiciler, kendilerine ait tesislerdeki bağlantı gücünün %20'den daha fazla artması halinde, tadilat projesiyle birlikte 7 iş günü içerisinde şirketimize başvurur. Şirketimizce tadilat projesi incelenir ve inceleme sonuçları ile uygulamaya esas cevap 15 gün içerisinde müşteriye yazılı olarak bildirilir. Bağlantı gücündeki artışın herhangi bir maliyet getirmesi halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır ve yapılan işleme ilişkin bedeller müşteriden tahsil edilir. Bağlantı anlaşması, yapılan işlemleri içerecek şekilde tadil edilir. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen müşterilere usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. ​

Enerji İzni

Enerji izni, herhangi bir yapı, tesis için veya geçici süreli ihtiyaç için (şantiye, panayır, fuar vb.) talep edilen enerjinin bağlantı noktasının (havai hat şebekesi, saha dağıtım panosu, trafo AG panosu veya müstakilen tesis edilen trafo), kablo/iletken kesit ve standartlarının, geçerlilik süresi 180 gün ile sınırlı olmak üzere tayin ve tespitidir.​​​​​​

İstisnai Başvuru Belgeleri

Bağlantı başvurusunda ibraz edilmesi gereken belgeler haricinde aşağıda istisnai başvurular ve açıklamaları bulunmaktadır:

 • Enerji müsaadesi taleplerinde Adres, telefon, e-posta gibi iletişim bilgilerinin yanı sıra şebekeye bağlanmayı talep ettiği tarihin de yer aldığı enerji müsaadesi başvuru dilekçesi,
 • Bağlantı başvurusunda Yapı ruhsatı ibraz edilir, Yapı Ruhsata tabi yapı değilse ilgili belediyeden ruhsata tabi olmadığına dair belge
 • Başvuru yapılan tesis tarımsal sulama amacıyla elektrik enerjisi kullanacak ise, DSİ'den veya ilgili Su ve Kanalizasyon İdaresinden alınan su kullanma belgesi
 • Panayır, fuar vb. yerler için yetkili makamlardan (valilik, kaymakamlık, belediye vb.) alınmış izin belgesi
 • Maden arama, sondaj gibi faaliyetlerle ilgili olatak izin veren kuruluştan alınacak belge

TEİAŞ ile Sistem Kullanım ve Bağlantı Anlaşması yapmış müşterilerin, Dağıtım Yönetmeliği m. 6/4 uyarınca, anlaşma gücünün değiştirilebilmesi için 1250 kVA üzerinde güç talebinde bulunan tüm başvuru sahipleri için imzalı ve kaşeli bilgi formu aranmaktadır. ​

Yetkili Elektrikçi Listesi Sorgulama

Bölgenizdeki yetkili elektrikçi listesine ulaşmak için ​tıklayınız.​​​​

​​
Kaçak ve Usulsüz Enerji Kullanımı

Kaçak Elektrik Enerjisi Tüketimi

Gerçek veya tüzel kişinin;

 • Kullanım yerine ilişkin olarak; perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi,
 • Dağıtım sistemine, sayaçlara veya ölçü sistemine ya da yapı bina giriş noktasından sayaca kadar olan tesisata müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmeden ya da yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketmesi,
 • Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep halleri dışında; yükümlülüklerini yerine getirmeden dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açması kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilmektedir.

Yapılan kontrollerde, kaçak elektrik enerjisi tüketildiğine dair bir şüpheye sebep olacak bir bulguya rastlanılması halinde bu bölüm uyarınca belirlenen yöntemler çerçevesinde kaçak tespit süreci başlatılır.

Kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespit edilmesinde, ilgili tüzel kişinin tespitini doğru bulgu ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarının ihlâl edilmemesi esastır. Kaçak işleminin başlatılması için bu sürecin sonunda kaçak elektrik enerjisi kullanımının tespiti gereklidir.

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, kaçak tespit süreci sonucunda kaçak elektrik enerjisi tüketimi tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin elektrik enerjisini keserek sayacı mühürler ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunur.

 • Dağıtım sistemine veya ölçü sistemine ya da tesisata tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle yapılan müdahalelerin tespiti halinde,
 • Elektrik enerjisinin eksik veya hatalı ölçülerek veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek tüketilmesi halinde,
 • Sayaçların tüketimleri doğru kaydetmediği şüphesi bulunması durumunda sayaç sökülerek yerine uygun bir sayaç takılmak sureti ile incelemeye alınır.

Sayaç sökme takma tutanağı düzenlenir. İnceleme sonucunda sayaca müdahale edilerek tüketimin doğru tespit edilmesinin engellenmesi suretiyle elektrik enerjisinin eksik veya hatalı ölçülerek veya hiç ölçülmeden tüketildiğinin laboratuvar raporu ile tespiti halinde, kaçak tespit tutanağı düzenlenir. Tutanaklarda yer alan bilgilerin eksiksiz ve okunaklı olarak doldurulması esastır.​

Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi

Tüketicinin;

 • Ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi,
 • Kendi adına perakende satış sözleşmesi olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi,
 • Sayaç ve ölçü devreleri mühürsüz olduğu halde ilgili tüzel kişilere haber vermeden elektrik enerjisi tüketmesi,
 • İlgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması gereken bağlantı işleminin tamamlanmasını beklemeksizin, tüketiminin doğru tespit edilmesini engellemeyecek şekilde bağlantı yapması/yaptırması,
 • İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu abone grubunun kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi,
 • Güç trafosunu değiştirdiği halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak on beş gün içerisinde bildirmemesi,
 • Mesken aboneleri hariç, kendisine ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün %20'den daha fazla artması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans sahibi tüzel kişiye başvurmaması veya başvurmuş olmasına rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
 • Kesilen elektriği yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açması,
 • İkili anlaşma kapsamında enerji almaktayken tedarikçisi tarafından portföyden çıkarıldıktan sonra, son kaynak tedariği kapsamında görevli tedarik şirketinden elektrik enerjisi almasına karşın, son kaynak tedariğine ilişkin perakende satış sözleşmesi imzalanması için bu Yönetmelik kapsamında öngörülen süreler içerisinde, ilgili görevli tedarik şirketine başvurmaması hallerinde, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır.​
OSOS

Otomatik Sayaç Okuma Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi Süreci


OSOS şifre   başvurunuzu     resmi  olarak  evrak teslimi şeklinde  gerçekleştirebilmek için başvuru formunu ve formda yer alan belgeleri aşağıda belirtilen adreslerdeki gelen evrak birimine bırakabilirsiniz.

 OSOS şifre   başvurunuzu  elektronik  ortamda  gerçekleştirebilmek için  aşağıdaki kep adresini kullanabilirsiniz.

Kep adresi: toroslar.edas@hs03.kep.tr  (Başvuru formu, vekaletname/yetki belgesi ve imza sirkülerinin tek bir pdf halinde taratılıp, vekaletnamedeki şahsın e-imza'sı ile belirtilen kep adresine iletilmesi yeterlidir)

Yukarıda belirtilen   yöntemleri kullanarak yapacağınız bütün başvurular belgelerde bir eksiklik ya da hata olmaması durumunda dikkate alınacaktır.​



İl Adres
ADANA CEMAL PAŞA MAH. CEVAT YURDAKUL CAD. NO:2 SEYHAN / ADANA
GAZİANTEP ZEYTİNLİ MAHALLESİ SANİKONUKOĞLU BULVARI NO:90 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP
HATAY ALTINCAY MAH. CUMHURİYET CAD.NO:61 ANTAKYA / HATAY
MERSİN AKBELEN MAH. AKBELEN BULVARI KONUT EVLER ÜSTÜ SEBAHATTİN ÇAKMAKOĞLU CAD NO 1/MERSİN
OSMANİYE İSTİKLAL MAH AKYAR CAD NO:82 /OSMANIYE
KİLİS MEHMET SANLI MAH. ERDOĞAN BAYRAKTAR CAD. NO:12 /KİLİS
İSKENDERUN NUMUNE MAH.DR.SADIK AHMET CAD.NO:1 /ISKENDERUN ​​​​​
​​