Anasayfa > > > Sınır Ötesi Ticaret Hakkında Duyuru_Reyhanlı TM
Sınır Ötesi Ticaret Hakkında Duyuru_Reyhanlı Tm

ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SINIR ÖTESİ TİCARETİ YAPILMASI HAKKINDA DUYURU (21 Ağustos 2020)

 

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği ("Yönetmelik") kapsamında, enterkonneksiyon hattı tesis ederek Suriye İdlib'e elektrik ihracatı yapmak üzere Sistem İşletmecisi olan Şirketimize başvurulmuştur.

 

Sınır ötesi elektrik ticareti için Reyhanlı TM çıkışından dağıtım şirketine tahsis edilen barada maksimum gücü 100 MW olan bağlantı noktası bulunmaktadır.

 

Yönetmelik kapsamında, elektrik ticareti (ithalat ve/veya ihracat) yapmak isteyen tüzel kişiler belirtilen bağlantı noktası için işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 20 (yirmi gün) içerisinde Şirketimize (i) tedarik lisansı ve (ii) ihracata ilişkin yerel/mahalli meclislerden alınacak izin veya yetki belgesi ya da sözleşme ile (iii) Yönetmelikte istenen diğer belgelerle birlikte başvurabileceklerdir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Yönetmelik uyarınca istenen tüm bilgi ve belgelerin ilgili makamlarca onaylanmış şekilde sunulması ve belgelerin başka dilde düzenlenmiş olması halinde onaylı Türkçe metinlerinin de orijinal metinler ile birlikte sunulması zorunluluk arz etmektedir.

 

Söz konusu bölgeye elektrik enerjisi ithalatı ve/veya ihracatı için başkaca bir başvuru olmaması halinde, işbu ilanın dayanağı olan başvuruya dair bilgi ve belgeler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na sunulacaktır.

 

Reyhanlı TM çıkışında dağıtım şirketine tahsis edilen baradan sınır ötesi elektrik ticareti yapılması amacıyla birden çok başvuru olması halinde, başvurucular arasında kapasite tahsis yarışması düzenlenecektir. Kapasite tahsis yarışmasına ilişkin kuralları içerir doküman, ilgililerle paylaşılacak ve yarışma sonucunda kapasite tahsisine hak kazanan tedarik lisansı sahibi tüzel kişiye ait bilgi ve belgeler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na sunulacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.