Anasayfa > > > Sıkca Sorulan Sorular
Sıkca Sorulan Sorular

Memnuniyet Anketi

Kaçak

icon Arıza icon Endeks Okuma icon Kesme Açma
icon Yeni Bağlantı icon Sayaç icon Kaçak
icon Müşteri İlişkileri icon OSOS icon Hasar

Kaçak elektrik kullanımı nedir?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 42 nci Maddesi'ne göre;

(1) Gerçek veya tüzel kişinin kullanım yerine ilişkin olarak;

  1. a) Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi,
  2. b) Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması mevcutken ayrı bir hat çekmek suretiyle dağıtım sistemine müdahale ederek sayaçtan geçirilmeksizin elektrik enerjisi tüketmesi,
  3. c) Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması mevcutken sayaçlara veya ölçü sistemine müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketmesi,

ç) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep halleri dışında açması,

kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.


Usulsüz elektrik kullanımı nedir? Tespiti halinde nasıl işlem yapılır?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 48 nci maddesine göre tüketicinin;    
  1. a) İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu tüketici grubunun kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi,
  2. b) Kendi adına perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi,
  3. c) 6 ncı maddenin altıncı fıkrası hükmü dışında, ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi,

ç) Güç trafosunu değiştirdiği halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak 15 gün içerisinde bildirmemesi,

  1. d) Mesken tüketici grubunda yer alan tüketiciler hariç, kendisine ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans sahibi tüzel kişiye başvurmaması veya başvurmuş olmasına rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

hallerinde, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır. 

Usulsüz elektrik enerjisi kullanımlarına ilişkin tespitlerde, müşteriye yükümlülüklerini yerine getirmesi için 15 gün süre verildiğini belirten kesme ihbarı bırakılır. Müşteri yükümlülüklerini yerine getirmesi için 15 gün süre verildiğini belirten kesme ihbarı bırakılır. Müşteri yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde elektriği kesilir. Müşterinin dahil olduğu abone grubuna ve usulsüz tespitinin ait olduğu yıla göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurul kararı ile belirlenen kesme-bağlama ücretinin 5 katı kadar ceza uygulanır. Müşteri yükümlülüklerini yerine getirdikten ve ödemesini yaptıktan sonra tesisata tekrar enerji verilir. 
Tesisatıma kaçak tutanağı tutuldu ne yapmalıyım?

186 numaralı Çağrı Merkezimizden borç tutarınızı öğrenebilirsiniz.                                                  

Ödeme noktaları:

Kaçak tüketim borcu ödemelerinizi PTT, Ziraat Bankası gişelerinden yapabilirsiniz. (Ziraat bankası gişeleri mesai günlerinde 15.30 - 17.30 arasında)

 

Ayrıca aşağıdaki bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Şube veya ATM’leri aracılığıyla ödeme yapabilirsiniz

AKBANK 

• DENİZBANK 

• FİNANSBANK

• GARANTİ BANKASI

• ING BANK 

• İŞ BANKASI

• ŞEKERBANK 

• TEB

• VAKIFBANK 

• ZİRAAT BANKASI
Nasıl kaçak ihbarında bulunabilirim?

​186 numaralı Çağrı Merkezi veya size en yakın Müşteri Hizmet Merkezi noktalarından ihbarda bulunabilirsiniz.